ارز قیمت واحد (
تومان
)
معادل
لیر ترکیه 1,826
یورو 66,437
پوند 56,390
دلار 58,100
افغان 839
;